All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

LOKATY BNKOWE

O CZYM JEST ARTYKÓŁ: Under Construction.

PARĘ SŁÓW ZAMIAST WSTĘPU:SPIS TREŚCI

SPIS ZNAJDUJĄCYCH SIĘ TU ARTYKUŁÓW
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Gimnastyka mózgu
- Lokaty bankowe


Lokata bankowa na 12 i 3 miesiące, którą wybrać

Autor artykułu: Rafał Łepik | Współpraca: RWD | Twórca szablonu: I Have The Page.

Jeżeli ktoś wpłaci do banku swoje pieniądze (założył lokatę), to po upływie ustalonego czasu, otrzyma z banku więcej pieniędzy niż wpłacił (tak zwane odsetki), i dokładnie odwrotnie biorąc pożyczkę, odda więcej (kapitał plus umówiony procent od niego).

Założenia:

1) Przykładowe środki pieniężne, które posiadamy na starcie, to: 24 000 zł, 36 000 zł i 50 000 zł.
2) Zyskać jak najwięcej, wybierając najlepszą lokatę.


1% = 1/100, 10,5% = 10,5/100, bo 100% = 100/100 = 1PRZYKŁADOWA OFERTA:

I Bank Oferuje 10,5% na 12 miesięcy (tzn. odsetki uzyskasz dokładnie po 12 miesiącach tzn. po 1 roku).

II Bank Oferuje 10,5% na 3 miesiące (tzn. uzyskasz należne Ci odsetki już po 3 miesiącach).

I Bank (12 miesięcy)

24 000 zł
To samo co: 10,5 (procent) x 24 000 zł (razy ile wpłaciłeś) = 2 520 zł (Twój zarobek po roku), tzn. zarobek na lokacie plus to, co miałeś (twoja wplata) = 2 520 zł + 24 000 zł = 26 520 zł.

36 000 zł
To samo co: 10,5 (procent) x 36 000 zł (razy ile wpłaciłeś) = 3 780 zł (Twój zarobek po roku), tzn. zarobek na lokacie plus to, co miałeś (twoja wplata) = 3 780 zł + 36 000 zł = 39 780 zł.

50 000 zł
To samo co: 10,5 (procent) x 50 000 (razy ile wpłaciłeś) = 5 250 zł (Twój zarobek po roku), tzn. zarobek na lokacie plus to, co miałeś (twoja wplata) = 5 250 zł + 50 000 zł = 55 250 zł.

II Bank (3 miesiące)

WSZYSTKO IDENTYCZNIE, LECZ DZIELIĆ NA 4, BO ROK MA 12 MIESIECY, A LOKATA JEST NA 3 (3 (lokata) razy 4 = 12 miesięcy). Innymi słowy 12 podzielić przez 4 jest 3.

24 000 zł
To samo co: 10,5 (procent) x 24 000 zł (razy ile wpłaciłeś) = 2 520 zł (Twój zarobek po roku), tzn. zarobek na lokacie plus to, co miałeś (twoja wpłata) = 2 520 zł / 4 (bo 3 miesiące) + 24 000 zł = 24 630 zł.

ALE: Możesz wpłacić ponownie 4 razy bo rok 12 miesięcy, a ta była na 3 miesiące.

Czyli po:
pierwszych 3 miesiącach masz 24 630 zł,
drugie 3 miesiące masz 25 276,53 zł,
trzecie 3 miesiące masz 25 940,03 zł,
i po roku ostatnie 3 miesiące masz 26 620, 96 zł.

Podsumowując, lokata na 12 miesięcy z kapitalizacją odsetek (po 12 miesiącach) daje 24 630 zł, po 4 razy 3 miesiące, z kapitalizacją odsetek - po każdych 3 miesiącach - zyskujesz 100,96 zł

36 000 zł
To samo co: 10,5 (procent) x 36 000 zł (razy ile wpłaciłeś) = 3 780 zł (Twój zarobek po roku), tzn. zarobek na lokacie plus to, co miałeś (twoja wplata) = 3 780 zł / 4 (bo 3 miesiące) + 36 000 zł = 36 945 zł.

ALE: Możesz wpłacić ponownie 4 razy bo rok 12 miesięcy, a ta była na 3 miesiące zyskujesz na różnicy: (39931,44 zł - 39 780 zł) 151,44 zł.

50 000 zł
To samo co: 10,5 (procent) x 50 000 zł (razy ile wpłaciłeś) = 5 250 zł (Twój zarobek po roku), tzn. zarobek na lokacie plus to, co miałeś (twoja wplata) = 5 250 zł / 4 (bo 3 miesiące) + 50 000 zł = 51 312,5 zł.

ALE: Możesz wpłacić ponownie 4 razy bo rok 12 miesięcy, a ta była na 3 miesiące zyskujesz na różnicy: (55460,35 zł - 55 250 zł) = 210,35 zł.

WNIOSKI:

1) Gdy lokaty mają kapitalizację odsetek na identyczną liczbę miesięcy, wybieramy większy procent.
2) Gdy lokaty mają identyczny procent, wybieramy szybszą kapitalizację odsetek, mniejsza liczba miesięcy.

BARDZO WAŻNE!

Reszta przypadków roponowanych przez banki, oprócz tych 2 wyżej wymienionych, wymaga powtórzenia wszystkich działań arytmetycznych, bo można, tak dobrać procenty i / lub kapitalizację odsetek, że albo się zarobi lub straci na różnicach pomiędzy lokatami lub poszczególnymi bankami, w zależności do którego banku wpłacimy pieniądze lub czasu kapitalizacji kwot, lub na lokatę na innych warunkach: kwotowych, liczonego czasu jej trwania lub czasu, po którym następuję kapitalizacja środków pieniężnych.

Poszukaj w Google  •  Data Modyfikacji:  •  Data Utworzenia: Luty 2. 2012 r.

img

Nota Prawna

Korzystanie ze strony

Korzystając ze stron www, z jej pliku, z całej tej strony lub jej fragmentu, zgadzasz się na poniższe warunki:

- Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
- Treści strony, jak i właściwego pliku strony nie można nigdzie publikować, lecz plik umieszczony pod przyciskiem "Download PDF", tego w postaci PDF, możesz umieścić (opublikować) na własnej stronie www.
- Treści strony nie można przekazywać osobom trzecim na płytach CD, dyskietkach lub innych nośnikach archiwizacyjnych. Treść strony można rozsyłać za pomocą poczty elektronicznej, lecz nie do większej liczby osób niż jedna na raz. Postanowienie owe nie dotyczy przekazywania linków do strony głównej lub jej podstron.
- Strony nie można rozprowadzać w jakiejkolwiek sposób lub postaci. Nie dotyczy to pliku, który zawiera treść strony w formacie PDF. Plik jest dostępny po kliknięciu na przycisk "Download PDF".
- Całkowicie zabronione jest umieszczanie treści strony na innej stronie internetowej, chyba że nie mam możliwości nie udzielenia takich praw, co będzie umieszczone na każdej ze stron, dostępnych w domenie rafallepik.com. Zastrzeżenie to nie dotyczy tak zwanego prawa: „do cytatu” lub notatki, o czym traktuje ustawa o prawach autorskich i pokrewnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.; Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.)
- Nie wolno modyfikować treści pobranych plików PDF.
- Każdy plik PDF, podczas przesyłania do osób trzecich, musi być zawarty w oryginalnym archiwum, w którym umieszczony jest plik copyright.txt, tak, aby mogły go także przeczytać osoby zainteresowane. Adnotację tę, stosuje się tylko w wypadku potencjalnej lub rzeczywistej chęci umieszczenie pliku PDF na innej stronie www i/lub w sieci Internet, w jakiejkolwiek jej części.
- Każdy pliki PDF zawiera, w tytule pliku, link do tej strony i ma on pozostać w niezmienionej formie.
- Do każdego, dostępnego na stronie internetowej o doemnie rafallepik.com, i na wszystkich subdoemnach, pliku z podpisem Rafał Łepik, stosuje się najczęściej licencję Creative Common, i zarabianie się wszelkich zmian w tym miejscu. Zmiana praw jest możliwa, po uzgodnieniu stron, za zgodą osób wymienionych w pliku lub innej/innych wymienionych w pliku.
- Wszelkie inne i niewymienione postanowienia regulują ustawy: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.) i "Kodeks cywilny".
- Jako, że otrzymałeś je za darmo, nie można ich sprzedawać lub czerpać z nich jakiegokolwiek zysku, w jakiejkolwiek postaci. Można tylko użytkować na własne potrzeby lub rozdawać za darmo, ale tylko w postaci pliku PDF. Wydruk pliku PDF, zawierający tę stronę, koniecznie ma być kompletny, i jednocześnie nie naruszać powyższych postanowień.

Inne Postanowienia

Autor strony zaznacza, że zawartość plików była przeanalizowane za pomocą aktualnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, a to w celu wyeliminowania zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, lecz nie udziela gwarancji, co do całkowitego pozbycia się szkodliwego działania dołączonych treści do pliku PDF.

Jako że otrzymałeś możliwość pobrania plików za darmo, nie będziesz mógł rościć sobie jakichkolwiek praw, co do jakiekolwiek rękojmi wynikającej z ich użytkowania.

Nie gwarantuję, że pliki nie zawierają błędów.

Autor: Download.jestemrafal.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z pliku lub co do poprawności informacji w plikach pobranych z download.jestemrafal.com.

Download.jestemrafal.com zastrzega sobie praw do zmiany lub modyfikacji części lub całości powyższych plików bez konieczności specjalnego informowania osób, które pobrały już wcześniej pliki, jednakże po pobraniu - przez Ciebie – pliku PDF, obowiązują tylko postanowienia z dnia utworzenie pliku.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na rafal@jestemrafal.com.

Czytaj więcej | Wyszukaj w Google | Dziennik Ustaw | Pobierz Ustawę o prawach autorskich

Bibliografia / Spis Publikacji / Autorzy

SPIS TREŚCI

SPIS ZNAJDUJĄCYCH SIĘ TU ARTYKUŁÓW
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Gimnastyka mózgu
- Lokaty bankowe


Dobrze Poznane Słowa

pix

Witryna pt. Znane Słowa, tłumaczenie myśli ludzi we wsparciu św. Biblią... Nazwa wskazuje, że zawarty jest tu zbiór ludzkich myśli... Myśli są ułożone w 100 kategoriach, a ongie są wyjaśnione za pomocą wskazówek, jak ich używać w życiu, i rozróżnione na trzy kategorie. Przejdź do strony

  
  

LOSOWE GESTY / GALERIA

     

W tym miejscu, znajdują się, losowo wybierane fotografie przedstawiające gesty, tzw. Mowa Ciała. Naciskając przycisk losuj, sprawisz, że mechanizm strony, wylosuje nowe propozycje. Klikając zaś na fotografie, wyświtlisz jej powiększenie wraz z opisem, które nastąpi, po przekierowaniu na stronę MojaOsobowosc.pl.

Kontakt

Tu, na wszelki wypadek, podałem dane służące do kontaktu ze mną (Jeśli chcesz, możesz zadzwonić lub napisać do mnie list.)

Telefon: +48.(500) 100-987,
Gadu-Gadu: 896918
Adres: Zamość
E-mail: rafal@rafallepik.com.

© Copyright MyWebSite. Designed by Blue Website Templates

© Copyright I have The Page. We modifed it.

More Free Web Templates at WTO. All premium Magento themes at magentothemesworld.com!